null

78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Fotografia przedstawia kamienny obelisk zwany Redutą Powstańczą, który usytuowany jest przy ulicy Bartniczej na Targówku. Pomnik wysokości około jednego metra znajduje się w centralnej części zdjęcia. Na pomniku wyryty napis „W hołdzie walczącym”. Na pomniku został także umieszczony znak Polski Walczącej – litera P z kotwica u podstawy. Przed pomnikiem na ziemi leżą złożone wieńce z biało – czerwonych kwiatów. Przy pomniku stoi warta honorowa. Harcerz i żołnierz stoją po lewej i prawej stronie pomnika. Harcerze i żołnierze stoją w pozycji „na baczność”. W tle, na maszcie ustawionym za pomnikiem widoczna biało – czerwona flaga.

Punktualnie o godzinie 11.00 przy Powstańczej Reducie na ulicy Bartniczej odbyły się obchody 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

W uroczystych obchodach wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowanych przez Urząd Dzielnicy Targówek wzięli udział Powstańcy Warszawscy,  przedstawiciele władz samorządowych, służby mundurowe, mieszkańcy oraz młodzież. Podczas okolicznościowych wystąpień głos zabrali:

Witold Harasim - radny dzielnicy, płk. Czesław Lewandowski – Powstaniec Warszawski oraz Jędrzej Kunowski – zastępca burmistrza Targówka.  Punktualnie o godzinie 11.00 przy Powstańczej Reducie na ulicy Bartniczej uczestnicy uroczystości wspólnie odśpiewali hymn. W tego rocznych obchodach aż 22 delegacje złożyły wieńce pod pomnikiem.

Wykaz delegacji:

 • Władze samorządowe: – Witold Harasim – radny, Jędrzej Kunowski, Dorota Kozielska, Jacek Duczman – zastępcy burmistrza Targówka, Marek Borowski – senator RP.
 • Kombatanci:  płk. Czesław Lewandowski, kpt. Leon Skórzewski, płk. Sławomir Majszak.
 • Wojsko Polskie – płk. Andrzej Kosieradzki – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji W-wa Praga.
 • Koalicja Obywatelska – radna Joanna Kiljańczyk.
 • Prawo i Sprawiedliwość: Andrzej Dąbrowski, Andrzej Grabowski, Marta Borczyńska – radni, oraz Paweł Bruszewski i Andżelika Żukowska.
 • Mieszkańcy Bródna Targówka i Zacisza: Bożena Winter radna, Jerzy Żarnecki radny oraz Jonatan Gajewski.
 • PPS – Roman Kurowski
 • Szkoła Podstawowa nr 99. – Maria Walczak, Krzysztof Marczak.
 • Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów: Bożena Ołdak, Maria Aleksandrowicz, Anna Krzemińska – Domagała, Zofia Bogudał.
 • RSM Praga – Monika Szymańska, Janusz Lesisz.
 • Stowarzyszenie Polska 2050: Jarosław Garnek, Jacek Bartmiński, Andrzej Kalbarczyk, Beata Karczewska, Radosław Kamiński.
 • Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego – Adam Jaworowski, Lilianna Lach.
 • Centrum Kultury i Aktywności – Bożena Mroczek.
 • PGR Bródno – prezes Waldemar Rolewski.
 • Straż Ochrony Kolei – zastępca komendanta płk. Michał Wacławik.
 • Rada Seniorów: Krzysztof Lewandowski, Zofia Baryczka, Danuta Ziębińska.
 • Towarzystwo Przyjaciół Warszawy Oddział Bródno: Teresa Stolarska, Katarzyna Spoczyńska – Król, Czesław Czarkowski.
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Bródno: Andrzej Gawlik, Cezary Sierpiński, Zbigniew Adamski.
 • Dom Kultury Zacisze – dyrektor Rafał Dworacki.
 • Delegacja studentów z Gruzji – Maria i Alicja.
 • Fundacja Pomoc Potrzebującym – Jerzy Kamiński, Anika Strzelczak –  Batkowska.
 • Biblioteka Publiczna Dzielnicy Targówek – dyrektor Danuta Jankowska oraz Tomasz Kowalski. 

W uroczystościach wzięli również udział: komendant Policja z Targówka nadkom. Mariusz Romanowski, naczelnik wydziału wywiadowczo – patrolowego nadkom. Karol Cieślik, młodzież z L.O. im. Gen. Jakuba Jasińskiego – asysta przy wieńcach, nadzór nad ruchem sprawowała Straż Miejska m.st. Warszawy oraz Policja. Wartę honorową przy Reducie Powstańczej pełnili żołnierze z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w składzie kpr. Patryk Pękul, szer. Wesołowski, szer. Kowałko oraz harcerki z 20 Warszawskiej Drużyny Harcerek "Orawa" im. Zofii Krassowskiej "Zosi Dużej" i harcerze z 51 Warszawskiej Drużyny Harcerzy „Zieleniec” im. x. Józefa Poniatowskiego. Poczet sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Warszawy – Arkadiusz Stolarski. W uroczystości udział wzięli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 206, biorący udział w akcji „Lato w mieście”.