null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Edukacji i Wychowania Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 15 października 2021 r., godz. 17.30

Posiedzenie wyjazdowe: filia Szkoły Podstawowej nr 84 przy ul. Topazowej 26, następnie ul. Radzymińska 232 i Szkoła Podstawowa nr 84 przy ul. Radzymińskiej 227.

  1. Informacja Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dotycząca organizacji nauczania w Szkole Podstawowej nr 84, w szczególności: wyeliminowania zmianowości, możliwości pozyskania dodatkowej powierzchni oraz rozbudowy głównego budynku szkolnego. 
  2. Wolne wnioski.