null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Rady Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Rozwoju, Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych, Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Gospodarki Komunalnej, Komisji Kultury i Promocji, Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zwołanego na 4 kwietnia 2022 r., godz. 17.00

Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. (omawiają wszystkie komisje).
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego (omawia Komisja Rozwoju).
  3. Wolne wnioski.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie posiedzenia proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy jokarpinska@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu posiedzenia otrzymacie Państwo link.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.