null

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dojazd:
linia autobusowa nr: 118, 127, 169, 500.
Punkt orientacyjny Restauracja "Kacperek"

Spotkania:
poniedziałek - piątek godz. 9.00 - 20.00

Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost" powstało w roku 1994. Liczy 150 podopiecznych.

Adresatami działań Stowarzyszenia są osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Misją Stowarzyszenia jest pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi, ich rehabilitacja, integracja z otoczeniem oraz zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu się tych zaburzeń.

Celem Stowarzyszenia jest stworzenie systemu rehabilitacji społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Targówek poprzez pomoc:
 • medyczną
 • psychologiczną
 • socjalną
 • materialną

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez następujące przedsięwzięcia:
 • Warsztat Terapii Zajęciowej - praca terapeutyczno-rehabilitacyjna prowadzona w 5 pracowniach: tkacko-krawieckiej, stolarskiej, kulinarnej, maszyn biurowych i plastycznej
 • Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze - udzielanie wsparcia w miejscu zamieszkania pacjentów poprzez regularne wizyty domowe i pomoc w bieżącym funkcjonowaniu
 • turnusy rehabilitacyjne
 • aktywizację zawodową - pomoc w zakresie poszukiwania pracy, poradnictwo psychologa klinicznego, doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego
 • kooperację na szczeblu lokalnym - comiesięczne spotkania przedstawicieli placówek zajmujących się osobami chorymi psychicznie
 • przygotowywanie wspólnych (dla podopiecznych i personelu) świątecznych uroczystości
 • współpracę ze Stowarzyszeniem Reha z Monchengladbach w ramach programu Polsko-Niemieckiego Serwisu Internetowego Rehabilitacja (www.reha-pomost.org) oraz wspólne polsko-niemieckie turnusy rehabilitacyjne
 • realizację wspólnie ze stowarzyszeniami niemieckimi i holenderskimi programu Icar - nauka obsługi komputerów i internetu dla osób chorych psychicznie (www.icar.website.pl).