null

Budżet obywatelski 2022 - zakończony etap oceny zgłoszonych projektów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika przedstawiająca fragment rzeki Wisły z widokiem na Stadion Narodowy i Most Świętokrzyski, napis "Budżet Obywatelski, wyniki oceny projektów"
Budżet obywatelski 2022 - wyniki oceny projektów

Zakończył się etap oceny projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2022.
Spośród 127 projektów zgłoszonych w Dzielnicy Targówek, w trakcie oceny formalnej 1 projekt został oceniony negatywnie a pozostałe zostały poddane ocenie merytorycznej

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu.
Zakończył się etap oceny projektów w ramach budżetu obywatelskiego 2022. Spośród 127 projektów zgłoszonych w Dzielnicy Targówek, w trakcie oceny formalnej 1 projekt został oceniony negatywnie a pozostałe zostały poddane ocenie merytorycznej.
W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej 86 projektów oceniono pozytywnie – dopuszczając je do głosowania, 33 projekty oceniono negatywnie, a 7 projektów zostało wycofanych przez ich autorów.

Urząd Dzielnicy Targówek koordynował ocenę merytoryczną projektów dzielnicowych w zakresie zadań wydziałów i jednostek organizacyjnych dzielnicy tj.: Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze 101 projektów koordynowanych przez urząd dzielnicy, 85 dopuszczono do głosowania, a 16 oceniono negatywnie.

Ocena merytoryczna projektów dzielnicowych w zakresie zadań należących do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, tj.: Lasów Miejskich - Warszawa, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego i Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, dokonywana była samodzielnie przez te podmioty. Na 18 projektów ocenionych przez te jednostki, do głosowania dopuszczono 1 projekt, a 17 projektów zostało ocenionych negatywnie.

Autorzy projektów mogą odwołać się od negatywnego wyniku oceny. Odwołanie, wraz ze wskazaniem zastrzeżeń do oceny projektu oraz ich uzasadnieniem, można złożyć elektronicznie lub papierowo.

Elektronicznie odwołanie można złożyć logując się na swoje konto na stronie https://bo.um.warszawa.pl/. Należy przejść do strefy użytkownika, wybierając symbol człowieka na niebieskim tle; następnie znaleźć na liście zgłoszonych projektów ten, którego ma dotyczyć odwołanie i wcisnąć czarny symbol trybika, a następnie wybrać "Wyślij odwołanie".

Odwołanie w formie papierowej należy złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na lokalizację projektu (dla projektów na poziomie dzielnicowym) lub w Centrum Komunikacji Społecznej za pośrednictwem Kancelarii Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3 (dla projektów na poziomie ogólnomiejskim).

Odwołanie należy złożyć w terminie od 4 do 11 maja 2021 r.
Informacja o wyniku ponownej oceny, wraz z uzasadnieniem, zostanie przekazana projektodawcy najpóźniej 31 maja 2021 roku. Wynik ponownej oceny będzie ostateczny.
Z wynikami oceny można zapoznać się na stronie: https://bo.um.warszawa.pl/