null

Budżet obywatelski 2023 - dyżury pracowników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lista pracowników merytorycznych Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, prowadzących dyżury wsparcia dla autorów projektów w budżecie obywatelskim:

Wydział Inwestycji

Projekty inwestycyjne

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00

 • 17 stycznia, w godz. 16:00-18:00 

 • Anna Mika, amika@targowek.waw.pl, 22 443 86 10 

Wydział Infrastruktury 

Zieleń w pasach drogowych dróg gminnych

Ławki i kosze na śmieci w pasach drogowych

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
 • 17 stycznia, w godz. 16:00-18:00
 • Katarzyna Dmochowska, kdmochowska@targowek.waw.pl, 22 44 38 632   

Urządzenia rekreacyjne, sportowe - utrzymanie

Drogi rozbieralne - utrzymanie

Drogi bitumiczne – utrzymanie

Organizacja ruchu

Oświetlenie w pasie drogowym

Wydział Edukacji i Wychowania

Projekty edukacyjne i szkoleniowe

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
 • 13 grudnia, w godz. 16:00-17:00
 • Paulina Borzecka, pborzecka@targowek.waw.pl, 22 44 38 838

Wydział Kultury i Promocji

Projekty kulturalne

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00
 • 24 stycznia, w godz. 16:00-18:00
 • Michał Krakowski, mkrakowski@targowek.waw.pl, 22 44 38 648

Projekty kulturalne

Zespół Sportu i Rekreacji 

Projekty sportowe i rekreacyjne

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
 • 6 grudnia, w godz. 16:00-17:00
 • Urszula Wójcicka, uwojcicka@targowek.waw.pl, 22 44 38 706

Wydział Ochrony Środowiska

Gospodarowanie odpadami

Ochrona zieleni, w tym zieleni w parkach, na skwerach i zieleńcach

Ochrona zieleni, w tym zieleni w parkach, na skwerach i zieleńcach

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
 • 10 stycznia, w godz. 16:00-18:00
 • Adriana Hlebowicz, ahlebowicz@targowek.waw.pl, 22 44 38 683

Ochrona zwierząt

Edukacja ekologiczna

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

Projekty z zakresu spraw społecznych

 • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
 • 20 grudnia, w godz. 16:00-17:00
 • Magdalena Ciszewska, mciszewska@targowek.waw.pl, 22 44 38 730

Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki 

Konsultacje w zakresie wykorzystania przestrzeni urzędu dzielnicy

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 

Konsultacje w zakresie stanów prawnych nieruchomości

Wydział Architektury i Budownictwa 

Konsultacje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego