null

Budżet obywatelski 2024 - dyżury pracowników

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Lista pracowników merytorycznych Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, prowadzących dyżury wsparcia dla autorów projektów w budżecie obywatelskim:

Wydział Inwestycji

Projekty inwestycyjne

Wydział Infrastruktury 

Zieleń w pasach drogowych dróg gminnych

Urządzenia rekreacyjne, sportowe - utrzymanie

Drogi rozbieralne - utrzymanie

Drogi bitumiczne – utrzymanie

Ławki i kosze na śmieci w pasach drogowych

  • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
  • 17 stycznia, w godz. 16:00-18:00
  • Dariusz Szymkowski, dszymkowski@targowek.waw.pl, 22 44 38 757   

Organizacja ruchu

Oświetlenie w pasie drogowym

Wydział Edukacji i Wychowania

Projekty edukacyjne i szkolne

Wydział Kultury i Promocji

Projekty kulturalne

Zespół Sportu i Rekreacji 

Projekty sportowe i rekreacyjne

  • poniedziałek-piątek, w godz. 8:00-16:00 
  • 6 grudnia, w godz. 16:00-17:00
  • Urszula Wójcicka, uwojcicka@targowek.waw.pl, 22 44 38 706

Wydział Ochrony Środowiska

Edukacja ekologiczna i gospodarowanie odpadami

Ochrona zieleni, w tym zieleni w parkach, na skwerach i zieleńcach

Zagospodarowanie terenów zieleni w parkach oraz na skwerach i zieleńcach

Ochrona zwierząt, edukacja ekologiczna

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia 

Projekty z zakresu spraw społecznych

Wydział Obsługi Urzędu i Informatyki 

Konsultacje w zakresie wykorzystania przestrzeni urzędu dzielnicy

Wydział Gospodarowania Nieruchomościami 

Konsultacje w zakresie stanów prawnych nieruchomości

Wydział Architektury i Budownictwa

Konsultacje w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego


Dodatkowe poniedziałkowe dyżury w godzinach 16:00-17:00