null

Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

"Budżet partycypacyjny na Targówku – edukacja obywatelska w szkołach"

Termin realizacji:

15.08.2015 – 31.07.2016

Źródło finansowania:

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu:194 045,00 zł

Kwota dofinansowania:173 955, 00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider –Fundacja POLE DIALOGU
Partner – Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy

Grupa docelowa:

Uczestnikami projektu są uczniowie 5 szkół gimnazjalnych i 6 szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie dzielnicy Targówek – łącznie ponad 1700 osób.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości partycypacyjnej i zaangażowanie w dzielnicowy budżet partycypacyjny uczniów, nauczycieli WOS i wychowawców 11 szkół na Targówku (gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), jak również wypracowanie i upowszechnienie modelu szkolnej edukacji obywatelskiej wśród urzędników, nauczycieli, organizacji pozarządowych z całej Warszawy i innych miast Polski, w których realizowany jest budżet obywatelski lub planowane jest jego wprowadzenie. Projekt odpowiada na zdiagnozowane problemy biernej postawy obywatelskiej wśród uczniów, zbyt teoretycznej lekcji WOS oraz niskiego poziomu świadomości dzielnicowego procesu budżetu obywatelskiego wśród młodzieży uczącej się na Targówku.

Rezultat

W wyniku realizacji projektu zwiększy się świadomość i wiedza uczniów na temat budżetu obywatelskiego wzrośnie ich uczestnictwo w procesie zgłaszania wniosków do budżetu partycypacyjnego. Poszerzy się również wiedza nauczycieli, wychowawców, urzędników i instytucji pozarządowych na ten temat. Zostanie wypracowany model edukacji obywatelskiej w szkołach, który może być wdrożony w innych warszawskich dzielnicach i regionach kraju.

logo dzielnicy Targówek m.st. WarszawyLogo Funduszu Inicjatyw ObywatelskichLogo "Pole dialogu"

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.