null

"Come in! – talking houses shared stories"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

"Come in! – talking houses shared stories"

Całkowita wartość projektu:

2 584 054,11 zł

Wartość projektu po stronie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: 265 609,26 zł
Kwota dofinansowania UE: 185 926,5 zł

Okres realizacji projektu:

4 grudnia 2018 – 4 grudnia 2020

Lider projektu:

Dzielnica Ujbuda (Budapeszt, Węgry)

Partnerzy projektu:

Gheorgheni (Rumunia), Forli (Włochy), Pori (Finlandia), Varazdin (Chorwacja), Plasencia (Hiszpania), Dzielnica Targówek (Warszawa, Polska)

Opis projektu:

Projekt Come in! dotyczy wymiany doświadczeń pomiędzy europejskimi miastami i dzielnicami w zakresie integracji mieszkańców, a także popularyzacji wiedzy o lokalnym dziedzictwie kulturowym i tożsamości historycznej. Głównym celem projektu jest zwrócenie uwagi na miejscowe budynki, ich wartość architektoniczną i historię oraz siłę społeczności lokalnej, która mobilizuje i aktywizuje mieszkańców na rzecz upamiętnienia dziedzictwa kulturowego. Działania te mają zostać zrealizowane poprzez transfer dobrej praktyki jaką jest budapesztański festiwal „Budapest 100” do miast i dzielnic partnerskich.

Spodziewane produkty rezultaty dla miasta st. Warszawy wynikające z realizacji projektu: Efektami projektu Come in! mają być: wzmocnienie charakteru lokalnej społeczności oraz jej wpływu na kształtowanie polityk lokalnych, a także zwiększenie świadomości mieszkańców o lokalnym dziedzictwie kulturowym, w tym o historycznych budynkach.

logo Unii Europejskiej, projektu Come in oraz URBACT