null

„Cyberbezpieczny Senior na Targówku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Szkolenia dla seniorów z bezpiecznego posługiwania się interenetem i urządzeniami mobilnymi w odbyły się w Bibliotece na Targówku. W siedzibie Biblioteki Publicznej na Targówku przygotowano kurs dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa w sieci.

Zajęcia prowadzone były z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. W czasie szkoleń skierowanych dla osób starszych, główny nacisk położono na podstawowe zasady związane ze świadomym i bezpiecznym korzystaniem z komputera, Internetu oraz aplikacji mobilnych.

W trakcie dwóch dni szkoleniowych 26-osobowa grupa seniorów zdobywała niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności. Uczestnicy korzystali z konsultacji indywidualnych, wsparcia trenerów w pobieraniu, instalowaniu i obsłudze wybranych przez siebie aplikacji. Uzyskali informacje na temat obsługi urządzeń mobilnych - smartfonów, nawigacji po aplikacjach, dbania o własne bezpieczeństwo w wirtualnym świecie.

Projekt miał na celu aktywizację osób starszych stykających się na co dzień z nowoczesnymi technikami. Szkolenie miało na celu zapobieżenie wykluczeniu i utracie samodzielności seniorów, korzystających z interenetu. Jednym z podstawowych założeń było także przełamanie wśród seniorów obaw przed korzystaniem z nowych technologii. Realizatorem projektu był Urząd Dzielnicy Targówek we współpracy z Biblioteką Publiczną Dzielnicy Targówek. Program był współfinansowany przez Województwo Mazowieckie w ramach zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

Zobacz galerię (5 zdjęć)