null

Debata „Młodzież na Targówku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

28 lutego 2022 r. Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przeprowadziła online debatę pt. "Młodzież na Targówku", na której omówione zostały ważne tematy dotyczące młodzieży w naszej dzielnicy.

W debacie udział wzięli radni dzielnicy Targówek: Michał Jamiński - Przewodniczący Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Aneta Wyczółkowska – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Wychowania, Katarzyna Górska - Manczenko – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Planowania, Witold Harasim - Przewodniczący Komisji Rozwoju oraz Jędrzej Kunowski – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Katarzyna Majdura – Naczelnik Wydziału Edukacji i Wychowania a także Czesław Lewandowski – Przewodniczący Społecznej Rady Kombatanckiej, Krzysztof Lewandowski – Przewodniczący Rady Seniorów, Paweł Bruszewski - Wiceprzewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Targówek, młodzi mieszkańcy naszej dzielnicy, przedstawiciele młodzieżowych rad w innych dzielnicach Warszawy, którzy mogli spotkać się i porozmawiać z ekspertami oraz przedstawicielami samorządu.

Na pytania młodzieży odpowiadali:
Jędrzej Kunowski - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Karolina Dudek-Rączka - z Zespołu Polityki Młodzieżowej w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Karolina Tulik - koordynatorka Programu UNAP - Prawa Człowieka: Aktywny Obywatel, Krzysztof Martyniak - socjolog, wykładowca, autor i trener szkoleń i zajęć grupowych

Zaproszeni eksperci, przekazali swoje trafne spostrzeżenia odwołując się także do przygotowanej przez MRDT ankiety pt. „Problemy współczesnej młodzieży”.
W trakcie debaty zostały wypracowane wnioski, na postawie których MRDT przygotuje rekomendacje i przekaże je Radzie i Zarządowi Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Młodzi radni składają szczególne podziękowania i gratulacje za świetną debatę: 
Gabrieli Sobków - inicjatorce pomysłu, współprowadzącej debatę, 
Wojciechowi Sidorowiczowi - moderatorowi i prowadzącemu debatę,
Marcie Jaczewskiej - prezentującej wyniki ankiety - bardzo zaangażowanej w tworzenie debaty, 
Katarzynie Patrzycznej - koordynatorce MRDT, dyrektorowi VIII Ogrodu Jordanowskiego i Pani Paulinie Borzeckiej koordynatorce MRDT w Wydziale Edukacji i Wychowania - które są ogromnym wsparciem dla młodzieży - za przygotowanie, przeprowadzenie oraz podsumowanie debaty, 
Ewie Sidor oraz zespołowi VIII Ogrodu Jordanowskiego - za ilustrowanie debaty za pomocą twórczej metody sketchnoting, czyli wizualnego notowania oraz wsparcie organizacyjne i techniczne ekspertom za odpowiedzenie na nasze pytania i rozwianie naszych wątpliwości, 
Burmistrzowi Jędrzejowi Kunowskiemu - za udzielenie odpowiedzi oraz wyjaśnienie tematów nurtujących młodzież.