null

Osoby z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fakt, że człowiek dysponuje mniejszymi zdolnościami fizycznymi czy umysłowymi, w niczym nie umniejsza podstawowej wartości i godności istoty ludzkiej. Jedną z instytucji świadczących usługi osobom niepełnosprawnym, w różnych formach, bez względu na rodzaj schorzenia jest Ośrodek Pomocy Społecznej. Pomoc świadczona jest poprzez zasiłki, pomoc rzeczową, dofinansowanie obozów rehabilitacyjnych, kosztów leczenia, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby wymagają pomocy innych osób świadczona jest pomoc w formie usług opiekuńczych.

Pracownicy socjalni do spraw osób niepełnosprawnych prowadzą działania skierowane na aktywizację osób wyizolowanych ze środowiska na skutek niepełnosprawności. Pomoc środowiskowa dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie obejmuje specjalistyczne usługi, a także organizowanie środowiskowych domów samopomocy - dziennych i całodobowych.

Kontakt:
Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Św. Wincentego 87, 03-291 Warszawa
tel.: 22 277 02 50
http://ops-targowek.waw.pl

Zobacz także: