null

Dobry start, okno na świat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Program regionalny), logo Mazowsza oraz logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Nazwa projektu:

„Dobry start, okno na świat”

Termin realizacji:

01.09.2016 - 30.06.2017

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 410 771, 10 zł
Kwota dofinansowania: 328 616, 88 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider –Miasto Stołeczne Warszawa/ Dzielnica Targówek m. st. Warszawy
Partner - brak

Grupa docelowa:

Dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla sześćdziesiątki dzieci w wieku 3-6 lat zostaną zorganizowane zajęcia logopedyczne, rozwijające kompetencje społeczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz zajęcia z integracji sensorycznej. W ramach projektu zostaną także przeszkoleni nauczyciele z przedszkola przy ul. Tokarza 2 z zakresu pracy terapeutycznej, wychowawczej i kompetencji społeczno-emocjonalnych.