null

Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Senior na Targówku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na zdjęciu od lewej strony znajdują się Pan Krzysztof Strzałkowski Przewodniczący Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pan Piotr Kandyba Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Prorodzinnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Lanc Członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Jacek Duczman Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy, Pan Jędrzej Kunowski Zastępca Burmistrza Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy, Marzena Cendrowska Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim, Pan Wiesław Raboszuk Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Marcin Podsędek Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Autor: PR/MCPS

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy zawarła umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Cyberbezpieczny Senior na Targówku”

22 lipca 2022 roku Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy reprezentowany przez Pana Jędrzeja Kunowskiego – Zastępcę Burmistrza oraz Pana Jacka Duczmana – Zastępcę Burmistrza - zawarł umowę z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego oraz Panią Elżbietę Lanc - członkinię Zarządu Województwa Mazowieckiego - na wykonanie projektu „Cyberbezpieczny Senior na Targówku”.

Dofinansowanie pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany będzie w ramach zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

Projekt „Cyberbezpieczny Senior na Targówku” zakłada realizację kursu dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w wieku senioralnym (z grupy wiekowej 60+) w zakresie cyberbezpieczeństwa w sieci z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, bezpiecznego korzystania z komputera, internetu oraz aplikacji mobilnych.

Więcej informacji: www.facebook.com/MazowieckieWojewodztwo