null

Dofinansowanie zadania pod nazwą: „Cyberbezpieczny Senior na Targówku”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: PR/MCPS

Dzielnica Targówek m.st. Warszawy zawarła umowę z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Cyberbezpieczny Senior na Targówku”

22 lipca 2022 roku Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy reprezentowany przez Pana Jędrzeja Kunowskiego – Zastępcę Burmistrza oraz Pana Jacka Duczmana – Zastępcę Burmistrza - zawarł umowę z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Pana Wiesława Raboszuka – Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego oraz Panią Elżbietę Lanc - członkinię Zarządu Województwa Mazowieckiego - na wykonanie projektu „Cyberbezpieczny Senior na Targówku”.

Dofinansowanie pochodzi ze środków własnych Województwa Mazowieckiego. Projekt realizowany będzie w ramach zadania pn. „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022”.

Projekt „Cyberbezpieczny Senior na Targówku” zakłada realizację kursu dla mieszkańców Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w wieku senioralnym (z grupy wiekowej 60+) w zakresie cyberbezpieczeństwa w sieci z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, bezpiecznego korzystania z komputera, internetu oraz aplikacji mobilnych.

Więcej informacji: www.facebook.com/MazowieckieWojewodztwo