null

„Dojrzali, kompetentni w pracy”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Dojrzali, kompetentni w pracy”

Termin realizacji:

01.01.2011 - 30.06.2012

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 2 327 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 2 327 000,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Zakład Doskonalenia Zawodowego
Partnerzy: Wojewódzki Urząd Pracy, Urząd m.st. Warszawy/ dzielnice: Targówek, Praga Północ, Praga-Południe, Wola, Śródmieście, Ursynów, Wawer

Grupa docelowa:

Osoby w wieku 45+, mieszkające w województwie mazowieckim, w szczególności w m.st. Warszawie (głównie w Dzielnicach: Targówek, Praga Północ, Praga Południe, Wola, Śródmieście, Ursynów, Wawer), zatrudnione na terenie woj. mazowieckiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności poza czasem i miejscem pracy.

Cel projektu:

Główny cel projektu to doskonalenie i rozwój kapitału społecznego w województwie mazowieckim poprzez kształcenie i doskonalenie zawodowe.
Celem szczegółowym projektu było nabycie, podniesienie lub uzupełnienie, poza czasem I miejscem pracy, kwalifikacji zawodowych przez grupę 420 pracujących osób dorosłych, kobiet I mężczyzn w wieku 45+, o różnym stopniu wykształcenia i kwalifikacji, które z własnej inicjatywy zgłoszą taką potrzebę.

Zrealizowane efekty:

W ramach projektu przeprowadzono następujące szkolenia:

 • język angielski (100 godzin, 10 edycji),
 • ECDL - Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (150 godzin, 10 edycji),
 • podstawy księgowości z obsługą komputera (142 godziny, 4 edycje),
 • sprzedawca z obsługą komputera (120 godzin, 1 edycja),
 • diagnosta samochodowy (117 godzin, 1 edycja),
 • wizaż (100 godzin, 1 edycja),
 • prawo jazdy kat. C (60 godzin, 1 edycja),
 • certyfikowany likwidator szkód (40 godzin, 1 edycja),
 • przedsiębiorczość (60 godzin, 4 edycje),
 • zarządzanie projektami (60 godzin, 4 edycje),
 • negocjacje i komunikacja społeczna (20 godzin, 5 edycji).

Wszystkie zajęcia odbyły się w grupach 10. osobowych w jednostkach szkoleniowych ZDZ na terenie Warszawy.

Uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN oraz certyfikat uczestnictwa w projekcie, a w przypadku określonych szkoleń uzyskały stosowne uprawnienia państwowe.