null

Drugi etap konsultacji społecznych w sprawie MPZP dla południowej części Targówka Mieszkaniowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika przedstawiająca napis na niebieskim tle "Coraz lepsza Warszawa", konsultacje społeczne

Rusza drugi etap konsultacji społecznych w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP) dla południowej części Targówka Mieszkaniowego. Udział w sporządzaniu planu ma charakter sformalizowany – co oznacza, że każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi na piśmie lub podczas spotkania on-line. Konsultacje potrwają od 22 listopada 2023 r. do 4 stycznia 2024 r.

Głównymi celami opracowania planu zagospodarowania przestrzennego i konsultacji są:

  • zachowanie i modernizacja istniejącego układu osiedla mieszkaniowego, rewitalizacja fragmentów zabudowy kwartałowej oraz ochrona zabytkowych obiektów,
  • zachowanie istniejących enklaw zieleni osiedlowej,
  • wprowadzenie usług podstawowych,
  • wprowadzenie rozwiązań komunikacyjnych uwzględniających stację II linii metra.

W związku z rozpatrzeniem uwag przez Prezydenta m.st. Warszawy podczas pierwszego etapu konsultacji, do projektu planu zostały wprowadzone zmiany, które wymagały ponowienia procedury uzgodnień w niezbędnym zakresie.
Ponowne, częściowe wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu wynika z rozpatrzenia uwag zgłoszonych po jego pierwszym wyłożeniu. Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego można zapoznać się również w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, pon.-pt. w godz. 8:00 – 16:00.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej architektura.um.warszawa.pl

mapka z zaznaczonym obszarem Targówka Południowego, którego dotyczyć będą konsultacje społeczne

 

 

Załączniki: