null

Hanna Sobótka

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

Hanna Sobótka - Radna dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
 

klub: Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska
komisje:
Komisja Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw lokalnych
Komisja Edukacji i Wychowania
Komisja Kultury i Promocji
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Nazywam się Hanna Sobótka jestem emerytką. Zamieszkuję na Targówku przy ul. Kuflewskiej w zasobach Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga".
Od 1986 r związana jestem z Osiedlem "Generalska". Obecnie jestem zastępcą przewodniczącego Rady Osiedla i komisji społecznej spraw windykacji.
W RSM "Praga" od 2002 r. aż do chwili obecnej działam przy organizacji imprez, organizowanych przez Spółdzielnię i Urząd Dzielnicy Targówek, jak Dzień dziecka, Kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, Spotkanie Wielkanocne Rodzin i Dzieci Targówka. Jestem przewodniczącą komisji mieszkaniowej Rady Nadzorczej eRSM Praga. Pracując w Radzie Nadzorczej mam wpływ na podejmowanie ważnych decyzji w zakresie działalności Spółdzielni Praga, dotyczącej m.in. gospodarki finansowej oraz remontowej zasobów spółdzielni. Brałam udział w konsultacjach społecznych na rzecz rewitalizacji Parku Wiecha. Interesuję się Osiedlem jak i losem ludzi, potrzebujących pomocy.
W PZERiI działam od roku 2014 jestem w zarządzie członkiem od spraw kultury. Prowadzę koło Emerytów nr 15, mam 82 członków. Los osób starszych nie jest mi obojętny. Byłam organizatorką Centrum Aktywności Seniorów przy ul Wincentego 85. Prowadziłam tą działalność społecznie, ale ze względów brak środków na utrzymanie lokal został zamknięty.
W dniu 30.11.2005 r. zostałam odznaczona odznaką Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego. Z Urzędu Dzielnicy Targówek mam podziękowania za działalność Społeczną przy różnych imprezach organizowanych przez Urząd.
Mój emocjonalny związek z Targówkiem i doświadczenie pozyskane podczas kilkuletniej pracy społecznej - daje gwarancję że będę godnie reprezentować interesy mieszkańców Targówka w Radzie Dzielnicy Targówek.

zobacz także: