null

Informacja dotycząca spalania odpadów zielonych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wiosenne porządki już się rozpoczęły, ale musimy pamiętać, że zgodnie z art. 31 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 j.t.) oraz w związku z § 4 ust. 2 pkt. 7 oraz ust. 3 pkt 3 Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r., Nr XIV/292/2015, w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy obowiązuje zakaz spalania zgromadzonych pozostałości roślinnych.
Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogrodzie działkowym może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną w wysokości 5000 zł.

Co zrobić z odpadami zielonymi ?

 1. Przekazać operatorowi w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
  Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy stanowi, że odbiór odpadów zielonych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi prowadzony jest od kwietnia do listopada. Odpady zielone odbierane są zgodnie z harmonogramem w okresie od kwietnia do października raz w tygodniu w zabudowie wielolokalowej oraz raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Jedynie w listopadzie odpady zielone odbierane są raz na cztery tygodnie http://www.mpo.com.pl/harmonogram-odbioru-odpadow . Odpady typu liście i drobne resztki roślinne należy gromadzić w workach takich jak na odpady niesegregowane. Natomiast gałęzie w celu umożliwienia ich załadunku należy powiązać w pęki. Odpady zielone należy wystawić przed posesję w dniu odbioru do godziny 8.00. Worki na odpady zielone zapewnia właściciel nieruchomości.

  Zbiórka odpadów zielonych z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej następuje bezpośrednio sprzed posesji, a z nieruchomości o zabudowie wielolokalowej sprzed altan śmietnikowych.

  Odpady zielone typu liście i drobne resztki roślinne powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej typu liście i drobne resztki roślinne należy gromadzić w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów (zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości).

  Odpady zielone powstające na terenie nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej powinny być umieszczane w półprzezroczystych workach o pojemności maksymalnie 120 litrów. (zapewnienie worków należy do właściciela nieruchomości). Natomiast gałęzie w celu umożliwienia ich załadunku należy powiązać w pęki lub drobno pociąć i umieścić w worku.
   
 2. Poddać procesowi kompostowania
  Kompostowanie to jedna z najlepiej sprawdzonych metod powtórnego wykorzystania odpadów. Pozwala zmniejszyć o 30-50% ilość odpadów wywożonych na wysypiska. W przydomowym kompostowniku można przetworzyć nawet 300 kg odpadów w ciągu roku. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy dopuszcza prowadzenie przydomowego kompostownika, pod warunkiem że nie będzie on uciążliwy dla otoczenia. Prawidłowo przygotowany kompost jest przyjemny w dotyku, a zapachem przypomina ściółkę leśną.

Załączniki: