null

Informacja o LXXII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od strony ul. Kondratowicza

Informujemy, że LXXII sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się 21 września 2022 r. (środa) o godz. 17:00. Tryb zdalny.

Porządek obrad LXXII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z LXVIII, LXIX i LXX sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Radzymińskiej 227.
  4. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące LXXII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Informacja dla osób, które chcą zabrać głos w trakcie obrad:

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl
Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Zwołanie sesji – podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)