null

Informacja o LXIX sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
budynek urzędu dzielnicy Targówek

Informujemy, że LXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się 27 lipca 2022 r. o godz.17:00. Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Porządek obrad LXIX Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LXVI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  4. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok.
  5. Projekt stanowiska w sprawie budowy parkingów przy nowych i istniejących stacjach metra w Dzielnicy Targówek.
  6. Projekt stanowiska w sprawie budowy i remontów dróg w związku z rozbudową i modernizacją Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy ul. Zabranieckiej oraz intensyfikacją zagospodarowania przestrzennego terenu Osiedla Targówek Fabryczny.
  7. Informacja na temat postępowań kontrolnych, toczących się na poziomie Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz m.st. Warszawy w sprawie Fundacji Gesta oraz Wioski Żywej Archeologii. Informacja o działaniach podejmowanych w sprawie Wioski Żywej Archeologii przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Domu Kultury Świt.
  8. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Informacja dla osób, które chcą zabrać głos w trakcie obrad:

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Zwołanie sesji – podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)