null

Informacja o LXX sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie od frontu Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Kondratowicza 20, napis "komunikat"

Informujemy, że LXX sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, odbędzie się 22 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00, tryb zdalny.

Porządek obrad LXX Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok.
  3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2022 rok.
  4. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące LXX sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Informacja dla osób, które chcą zabrać głos w trakcie obrad:

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl
Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Zwołanie sesji – podstawa prawna:

§ 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.)