null

Informacja o III sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie § 14 pkt 3 Statutu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy i Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołuje się w trybie zdalnym, na dzień 24 stycznia 2022 r. na godz. 15:00 - III Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji przez Przewodniczącego MRDT i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Powitanie Radnych, przybyłych gości.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z II sesji Młodzieżowej Rady dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. 
  5. Dyskusja i ustalenie szczegółów związanych z organizacją debaty „Młodzież na Targówku”.
  6. Dyskusja na temat realizacji pomysłów radnych.
  7. Dyskusja na temat planowanych działań rady w styczniu i lutym b.r.
  8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
  9. Zakończenie obrad.