null

Informacja o LII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym w dniu 14 października 2021 r. o godz. 17.00 - LII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

1. Otwarcie obrad.

2. Projekt stanowiska w sprawie rozbudowy budynku Szkole Podstawowej nr 84 przy ulicy Radzymińskiej 227.

3. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: toprus@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. 
W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Link do transmisji on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: https://zebrra.tv/kategoria/sesja-rady-dzielnicy-targowek/