null

Informacja o LIX Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 15.11.2010 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Informujemy, że LIX Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się w dniu 15.11.2010 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (parter) przy ul. Kondratowicza 20.

Porządek obrad LIX Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołów z LVII i LVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania stanowiska Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, zawartego w Uchwale Nr 1707/10 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie wystąpienia o dokonanie zmiany obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Targówka Przemysłowego część II zatwierdzonego dnia 29 sierpnia 2002r. Uchwałą Nr LIV/588/02 Rady Gminy Warszawa Targówek (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego nr 288 z dnia 07 listopada 2002r., poz. 7579) – druk nr 48
5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, w sprawie wyposażenia w mienie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, ul. Chodecka 2 w Warszawie
6. Sprawozdanie z działalności Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w okresie 2007-I półrocze 2010r.
7. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
8. Zamknięcie obrad.