null

Informacja o LVI sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie § 22 ust. 1 I 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym na 8 grudnia 2021 r. na godz. 17:00 – LVI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LVI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z LIII, LIV i LV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
 3. Projekt stanowiska w sprawie uwzględnienia potrzeb mieszkańców Dzielnicy Targówek przy realizacji kolejowego zadania inwestycyjnego – przystanku PKP Warszawa Targówek.
 4. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r.
 5. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2022 rok – druk nr 295.
 6. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Siewna).
 7. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Makowa).
 8. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Borowa).
 9. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia nazwy obiektu miejskiego w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (ul. Cedry).
 10. Informacje bieżące i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.

W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Link do transmisji on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: https://zebrra.tv/kategoria/sesja-rady-dzielnicy-targowek/