null

Informacja o LVII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że LVII sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się w trybie zdalnym w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 17.00

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r.  poz. 374  z późn. zm.) zwołana została w trybie zdalnym w dniu 26 stycznia 2022 r. o godz. 17.00 - LVII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LVII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIV/172/2021 Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z 8 listopada 2021 r. w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie utworzenia parku miejskiego na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
  4. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi ............... na działanie Dyrektora Przedszkola nr 150 „Przystanek Uśmiech” w Warszawie – druk nr 297.
  5. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mailowy toprus@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.
W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.