null

Informacja o LVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
zdjęcie Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy od strony ul. Kondratowicza, napis na zdjęciu: komunikat

Informujemy, że w dniu 16 lutego 2022 r. odbędzie się LVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095) zwołana została w trybie zdalnym w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 17.00 - LVIII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r. 
  3. Przedstawienie przez Przewodniczących Komisji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy sprawozdań ze swojej działalności za 2021 r. oraz okresowych planów pracy.
  4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej informacji na temat zakończonych kontroli w 2021 r.
  5. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: toprus@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.
Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.