null

Informacja o LXIV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że LXIV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się 25 kwietnia 2022 r. o godz. 16:30, tryb zdalny.

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095), zwołana zostaje w trybie zdalnym na 25 kwietnia 2022 r. o godz. 16:30 – LXIV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – na wniosek klubu radnych Platforma .Nowoczesna Koalicja Obywatelska.

Porządek obrad LXIV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Projekt stanowiska w sprawie zmian po otwarciu metra na terenie Zacisza i Bródna.
  3. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.