null

Informacja o LXVI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095), zwołana zostaje w trybie zdalnym na 31 maja 2022 r. o godz. 10:00 – LXVI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LXVI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LXI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  4. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  5. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  6. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi [dane zanonimizowane] na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera w Warszawie.
  7. Informacja Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie dopłat do kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności dla emerytów i rencistów prowadzących jednoosobowe gospodarstwo domowe.
  8. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.