null

Informacja o LXVIII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o LXVIII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 15 lipca 2022 r. o godz. 17:00

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), zwołana zostaje w trybie zdalnym na 15 lipca 2022 r. o godz. 17:00 – LXVIII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LXVIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Udzielenie przez Zarząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy informacji dotyczących współpracy Domu Kultury Świt oraz innych podmiotów związanych z Dzielnicą Targówek m.st. Warszawy z Fundacją Gesta oraz finansowania jej działalności, w szczególności Wioski Żywej Archeologii, ze środków publicznych.
  3. Interpelacje i wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl. Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.