null

Informacja o LXXI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LXXI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się w poniedziałek, 5 września 2022 r. o godz. 09:00.

Sesja Rady Dzielnicy zwołana została na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.). Sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad LXXI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy::

  1. Otwarcie obrad.
  2. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok.
  3. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I.
  4. Zamknięcie obrad.

Materiały dotyczące LXXI sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy 

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl
Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

link do sesji Rady Dzielnicy