null

Informacja o LI sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że w dniu 7 października 2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się LI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r.  poz. 374  z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym w dniu 7 października 2021 r. o godz. 19.00 - LI Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LI Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Informacja Zarządu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy dotycząca organizacji nauczania w Szkole Podstawowej nr 84, w szczególności prezentacji działań prowadzących do wyeliminowania zmianowości oraz możliwości rozbudowy głównego budynku szkolnego lub pozyskania dodatkowej powierzchni zewnętrznej.
  3. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: toprus@um.warszawa.pl 

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. 
W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji. 
Jednocześnie Wydział Obsługi Rady  informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.