null

Informacja o XLIII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o XLIII sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 18.00

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 18.00 - XLIII sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad XLIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2021r.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy
  5. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Link do transmisji on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: https://zebrra.tv/kategoria/sesja-rady-dzielnicy-targowek/