null

Informacja o LV sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

LV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z 9 listopada 2021 r. zwołana zostaje w trybie zdalnym na 16 listopada 2021 r. o godz. 09:00

Na podstawie § 22 ust. 4 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) zwołana zostaje w trybie zdalnym na 16 listopada 2021 r. o godz. 09:00 – LV Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, na wniosek Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości z 9 listopada 2021 r.

Porządek obrad LV Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie stanowiska Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zapewnienia ciągu komunikacyjnego do Stacji Warszawa Targówek. – druk nr 287.
  3. Wolne wnioski.
  4. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na e-mail: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad. W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.

Link do transmisji on-line sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy: https://zebrra.tv/kategoria/sesja-rady-dzielnicy-targowek/