null

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Edukacji i Wychowania, Komisji Kultury i Promocji oraz Komisji Sportu i Rekreacji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie komisji odbędzie się 15 maja 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. L. Kondratowicza 20.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2023 r.
  3. Wolne wnioski.