null

Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Planowania, Komisji Gospodarki Komunalnej oraz Komisji Rozwoju Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Posiedzenie komisji odbędzie się 16 maja 2023 r. o godz. 17:00 w trybie zdalnym.

Porządek obrad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2023 rok.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2023 r.
  3. Wolne wnioski.

Mieszkańcy chcący wziąć udział w zdalnym posiedzeniu komisji, proszeni są o przesłanie zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko na adres e-mail: targowek.wor@um.warszawa.pl

Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że wzięcie udziału w obradach komisji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz treści wypowiedzi.