null

Informacja o wykazie nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Targówek, do wydzierżawienia na okres do 3 lat

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy w dniu 13.05.2021 r. został wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nr WGN/7/2021

Burmistrz Dzielnicy Targówek informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy http://www.eto.um.warszawa.pl/category/159/announcement/38299 w dniu 13.05.2021 r. został wywieszony na 21 dni i podany do publicznej wiadomości wykaz nr WGN/7/2021 dotyczący przeznaczenia nieruchomości położonych na terenie dzielnicy Targówek do wydzierżawienia na okres do 3 lat