null

Informacja o wynikach konkursu na wynajem 2 lokali użytkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informacja o wynikach konkursu na wynajem 2 lokali użytkowych położonych przy ul św. Wincentego 30 i przy ul. Nieszawskiej 3B

Informacja o wynikach konkursu na wynajem 2 lokali użytkowych położonych w Warszawie: przy ul św. Wincentego 30 i przy ul. Nieszawskiej 3B, przeprowadzonego w dniu 21.05.2021 r.
Zgodnie z § 13 załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 136/2020 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych ( z późn. zm.)

BURMISTRZ DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
podaje do publicznej wiadomości:

  • na najemcę lokalu użytkowego przy ul. św. Wincentego 30 wybrano Panią Katarzynę Maćkowiak
  • na najemcę lokalu użytkowego przy ul. Nieszawskiej 3 B wybrano Panią Agatę Durak

Oferent powinien zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni od dnia wywieszenia informacji o rozstrzygnięciu konkursu.