null

Innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Program Regionalny), Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa Mazowieckiego (Mazowsze serce Polski), logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Socjalny)

Całkowita wartość projektu:

368 682,50 PLN

Dofinansowanie na realizację:

338 882,50 PLN

w tym:

  • płatność ze środków europejskich: 294 946 PLN (87,03%)
  • dotacja celowa z budżetu państwa: 43 936,50 PLN (12,97%)

Okres realizacji:

sierpień 2019 – grudzień 2020

Lider projektu:

Dzielnica Targówek m. st. Warszawy

Partner projektu:

Stowarzyszenie Vox Humana

Opis projektu:

Projekt „innowacyjna edukacja w szkołach na Targówku” realizowany jest w dwóch szkołach położonych na terenie Dzielnicy Targówek tj. w Szkole Podstawowej nr 84 im. Tadeusza Gajcego przy ul. Mieszka I 7 i w Szkole Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego przy ul. Radzymińskiej 227. Liczba uczniów objętych wsparciem wynosi 160 osób.
Jego głównym celem jest podniesienie wśród 128 uczniów biorących udział w projekcie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych: matematycznych, informatycznych (bezpieczeństwo w sieci), z języka angielskiego prowadzonych metodą komunikacyjną,
dodatkowych zajęć z języka polskiego dla dzieci cudzoziemskich, a także zajęć reedukacyjnych, warsztatów kreatywności i konsultacji indywidualnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zostaną doposażone cztery pracownie – dwie informatyczne i dwie matematyczne.