null

Instytucje okołobiznesowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest miejscem, w którym jako przedsiębiorca zawsze znajdziesz wsparcie. Tu czekają na Ciebie potrzebne informacje związane z formalnościami lub dofinansowaniami, kontakty, szkolenia i miejsce dla Twojej firmy w ramach Inkubatora.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://warszawa19115.pl/-/centrum-przedsiebiorczosci-smolna
 

Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzisz działalność w sektorze kreatywnym? W Centrum Kreatywności Targowa możesz wynająć biuro, sale warsztatowe i otrzymać wsparcie w prowadzeniu biznesu. Centrum Kreatywności Targowa będzie pełniło rolę inkubatora dla startupów sektora kreatywnego. Ma zapewnić wsparcie kreatywnej przedsiębiorczości i integrować warszawskie inicjatywy, projekty, działania ukierunkowane na jej rozwój.
 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

  • adres centrali: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
  • tel.: +48 22 542 20 00
  • fax: + 48 22 698 31 44
  • e-mail: mjwpu@mazowia.eu
  • strona www: www.mazowia.eu

Uwaga! informacje na temat Funduszy Europejskich udzielane są pod adresem mailowym Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich: punkt_kontaktowy@mazowia.eu
 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPIFE)

  • Adres: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
  • Czynny: poniedziałek 8.00-18.00 (infolinia 8.30 - 17.30), wtorek – piątek 8.00 – 16.00 (infolinia 8.30 - 15.30)
  • infolinia: +48 801-101-101 , +48 22 542 27 99 
    *Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie działa od 1 lipca 2007 roku. Powstała na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Jednostka uczestniczy w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Rozwoju – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.