null

Instytucje okołobiznesowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Centrum Przedsiębiorczości Smolna jest miejscem, w którym jako przedsiębiorca zawsze znajdziesz wsparcie. Tu czekają na Ciebie potrzebne informacje związane z formalnościami lub dofinansowaniami, kontakty, szkolenia i miejsce dla Twojej firmy w ramach Inkubatora.
Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej: https://warszawa19115.pl/-/centrum-przedsiebiorczosci-smolna

Centrum Kreatywności Targowa

Prowadzisz działalność w sektorze kreatywnym? W Centrum Kreatywności Targowa możesz wynająć biuro, sale warsztatowe i otrzymać wsparcie w prowadzeniu biznesu. Centrum Kreatywności Targowa będzie pełniło rolę inkubatora dla startupów sektora kreatywnego. Ma zapewnić wsparcie kreatywnej przedsiębiorczości i integrować warszawskie inicjatywy, projekty, działania ukierunkowane na jej rozwój.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU)

Uwaga! informacje na temat Funduszy Europejskich udzielane są pod adresem mailowym Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (GPIFE)

  • ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa
  • czynny: poniedziałek 8.00-18.00 (infolinia 8.30 - 17.30), wtorek – piątek 8.00 – 16.00 (infolinia 8.30 - 15.30)
  • infolinia: +48 801 101 101, +48 22 542 27 99 
    *Opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie działa od 1 lipca 2007 roku. Powstała na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Jednostka uczestniczy w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oraz z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) – agencja rządowa – centralny organ administracji podległy Ministrowi Rozwoju – zarządzająca funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.