null

"Interwencje osiedlowe"

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nazwa projektu:

„Interwencje osiedlowe”

Termin realizacji:

01.05.2013 - 31.12.2013

Źródła finansowania:

 • Środki publiczne m.st. Warszawy
 • Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • Priorytet I – Aktywni, świadomi obywatele
 • Obszar wsparcia 2 – Aktywizacja obywateli w sprawach publicznych

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 43 800,00 zł
Kwota dofinansowania: 38 700,00 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Stowarzyszenie „Katedra Kultury”
Partner - Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Grupa docelowa:

Grupa bezpośrednich adresatów projektu jest ograniczona jedynie terytorialnie, projekt jest otwarty na udział wszystkich grup wiekowych i społecznych.
Bezpośrednimi adresatami projektu “IN(ter)WENCJE OSIEDLOWE” są mieszkańcy dwóch osiedli w warszawskiej dzielnicy Targówek, w szczególności:

 • Mieszkańcy osiedla Targówek Mieszkaniowy (ok. 200 adresatów bezpośrednich, w tym również lokalni wolontariusze, uczniowie okolicznych szkół);
 • Mieszkańcy osiedla Bródno-Podgrodzie (ok. 200 adresatów bezpośrednich, w tym lokalni wolontariusze, uczniowie okolicznych szkół);
 • Mieszkańcy Dzielnicy Targówek oraz całej Warszawy (ok. 70 adresatów bezpośrednich, w tym uczestnicy spotkań prezentujących wyniki konsultacji społecznych organizowanych w dzielnicy Targówek - w tym urzędnicy, radni, członkowie Forum Kultury, przedstawiciele instytucji kultury)

Łącznie: ok. 470 adresatów bezpośrednich
- ok. 600 adresatów pośrednich (którzy dowiadują się o projekcie z mediów i mailingu przeprowadzonego przez Urząd Targówek lub obserwują efekty pracy warsztatowej czy akcji w przestrzeni podwórek i klatek schodowych).

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest integracja społeczna poprzez działania kulturalne.

 1. Skłonienie mieszkańców do obywatelskiej aktywności i wpływania na swoje najbliższe otoczenie, a w szczególności:
  • budowanie wśród mieszkańców przekonania, że mają możliwość realnego wpływu na wygląd otoczenia i kształtowania relacji międzyludzkich (że m.in. od ich otwartości i chęci współpracy z innymi zależy poczucie bezpieczeństwa, podwyższenie jakości życia sąsiedzkiego);
  • zwiększenie współpracy sąsiedzkiej (poprzez wzmocnienie już istniejących i stworzenie nowych sieci znajomości);
  • zwiększenie wśród mieszkańców podwórka i osiedla poczucia bezpieczeństwa i utożsamiania się ze swoją dzielnicą (m.in. dzięki przełamaniu barier wzajemnej nieufności);
 2. Badanie recepcji działań kulturalnych wśród mieszkańców blokowisk oraz preferowanej formy uczestnictwa w kulturze poprzez przeprowadzenie konsultacji społecznych metodami animacyjnymi i artystycznymi;
 3. Wzmocnienie różnorodnych podmiotów i instytucji zainteresowanych prowadzeniem efektywnych działań ze społecznościami blokowisk poprzez przeprowadzenie działań w dwóch odmiennych przestrzeniach blokowisk, następnie zaobserwowanie aktywności mieszkańców, przeprowadzenie konsultacji społecznych i opracowanie wyników konsultacji.

Zrealizowane efekty:

W ramach projektu mieszkańcy zapraszani są do czynnego uczestnictwa w twórczych konsultacjach społecznych, dotyczących ich aktywności społecznej, potrzeb kulturalnych i form angażowania się w działania społeczno-kulturalne.
Konsultacje, warsztaty i akcje przeprowadzone są przy użyciu metod animacyjnych i artystycznych, stanowiących pretekst do dialogu i narzędzie komunikacji.
Starając się odpowiedzieć na potrzeby różnorodnych grup, projekt zawiera w sobie wydarzenia szczególnie atrakcyjne dla dzieci („Zabawy podwórkowe”), młodzieży („Reakcje publiczne”) i dorosłych („Weekend obywatelski”, „Spacer performatywny”).
Zaangażowanie mieszkańców w działania społeczno-kulturalne na lokalnym poziomie, zaczynając od własnej klatki, podwórka, osiedla (np. “Reakcje słowne”); stworzenie w miejscu zamieszkania przestrzeni wspólnej, otwartej na działania mieszkańców, (np. poprzez działania: “Sąsiedzkie działania podwórkowe”, „Odkupianie”, “Leżakowanie”, “Zabawy podwórkowe”, “Niedzielny zakład fotograficzny”).

Logo Funduszu Inicjatyw Obywatelskich