null

Inwestycja w przyszłość

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Logo Funduszy Europejskich (Program regionalny), logo Mazowsza oraz logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny)

Nazwa projektu:

„Inwestycja w przyszłość”

Termin realizacji:

01.09.2017-31.08.2019

Źródła finansowania:

Europejski Fundusz Społeczny, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 11 207 960, 50 zł
Kwota dofinansowania z UE: 8 966 368, 40 zł

Jednostki realizujące projekt:

Lider – Syntea S.A.
Partnerzy – m.st. Warszawa (Dzielnice Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe), powiaty (garwoliński, miński, zwoleński, grójecki), gmina Siennica, BI Architects Sp. z o.o.

Grupa docelowa:

Młodzież z 17 szkół i placówek kształcenia zawodowego z terenu woj. mazowieckiego

Realizacja projektu na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Łącznie 124 uczniów z Technikum nr 11 w ZS im. Piotra Wysockiego, przy ul. Odrowąża 75 i Technikum nr 30 w ZS 34 im. Mieszka I, przy ul. Mieszka I 7

Cel projektu:

Podniesienie zdolności 1450 uczniów do przyszłego zatrudnienia, poprzez realizację w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego programu rozwojowego dla uczniów, obejmującego dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień i rozwijające kompetencje zawodowe oraz staże realizowane u pracodawców. Projekt przewiduje również doposażenie placówek edukacyjnych biorących udział w projekcie, w niezbędny sprzęt dydaktyczny.