null

Weź udział w konsultacjach: Jaki obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji dla Targówka?

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika przedstawiająca napis na niebieskim tle "Coraz lepsza Warszawa", konsultacje społeczne

Na zlecenie m.st. Warszawy przeprowadzona została szczegółowa diagnoza określająca obszary: zdegradowany oraz rewitalizacji, tj. tereny wyróżniające się znaczącą w skali całej Warszawy sytuacją kryzysową. Na tej podstawie przygotowany został projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.

Od przyjęcia uchwały dotyczącej wskazanych obszarów zależy rozpoczęcie prac nad gminnym programem rewitalizacji. 

Projekt uchwały zostanie poddany ocenie w ramach konsultacji społecznych, które odbędą się w terminie od 8 października do 15 listopada 2021 r.  W ramach procesu prowadzone będą spotkania zarówno w formie stacjonarnej, jak również on-line.

O Targówku porozmawiamy:

  • 14 października (czwartek) godz.18.00, na spotkaniu on-line
  • 21 października (czwartek) w godz.15.00-18.00 - w punkcie konsultacyjnym w Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6

Jeśli chcesz wziąć udział w spotkaniu on-line, napisz na adres: rewitalizacja@um.warszawa.pl Możesz też wyrazić swoją opinię on-line na: www.konsultacje.um.warszawa.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach. 

Szczegóły o konsultacjach na stroniach internetowych:

Załączniki: