null

Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera

Drukuj otwiera się w nowej karcie

27 maja w Szkole Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera odbyła się uroczystość 50-lecia istnienia szkoły.

W uroczystości zorganizowanej na terenie „szancerówki” wzięła udział Małgorzata Kwiatkowska - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, która złożyła życzenia kolejnych sukcesów edukacyjnych, wszelkiej pomyślności uczniom i gronu pedagogicznemu.

Małgorzata Kwiatkowska podczas przemówienia
Małgorzata Kwiatkowska - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Życzenia realizacji wszelkich zamierzeń dydaktycznych - w imieniu Rady Dzielnicy Targówek – złożyła społeczności szkolnej Joanna Mroczek, wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Targówek.

Joanna Mroczek podczas przemówienia
Joanna Mroczek - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

W wydarzeniu wzięła udział Hanna Sobótka - radna Dzielnicy Targówek, Katarzyna Perkowska przewodnicząca Rady Rodziców oraz uczniowie i nauczyciele „szancerówki”.

sala w szkole podstawowej nr 285, siedzą od lewej: Katarzyna Pachnowska - Główny Specjalista Wydziału Edukacji i Wychowania dla Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Małgorzata Kwiatkowska - Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Joanna Mroczek - Wiceprzewodnicząca Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Beata Perkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera, Hanna Sobótka - Wiceprzewodnicząca Komisji Bezpieczeństwa, Zdrowia i Inicjatyw Lokalnych Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 

 

W czasie uroczystości wszystkich gości przywitała Beata Perkowska - dyrektor szkoły, która podkreśliła rangę jubileuszu oraz przybliżyła dzieje placówki.

Wydarzenie uświetnił występ Aleksandry Dzierzęckiej, Zuzanny Stworzyjanek, Frideriki Zwierzyńskiej oraz Leny Borkowskiej, laureatek konkursu „SZANCEROWSKI TEATR CUDÓW - talent show”.