null

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zapraszamy mieszkańców Dzielnicy TARGÓWEK m.st. Warszawy. Jeśli bliska Tobie osoba nadużywa alkoholu, doświadczasz przemocy bądź sam pijesz, zgłoś się do nas, a otrzymasz pomoc.

Zespół zajmuje się:

rozpatrywaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu, podejmowaniem czynności z zakresu procedury, dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego podejmowaniem czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie współpracą i współdziałaniem w realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz dzielnicowego harmonogramu realizacji zadań, wynikających z Programu. W skład Zespołu wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym przedstawiciele OPS, funkcjonariusze Policji, kuratorzy sądowi.

Kontakt do Komisji:

Członkowie Komisji przyjmują interesantów w następujących dniach:
wtorki, środy i czwartki w godzinach 16.30-18.00 w siedzibie przy ul. Wincentego 87 p. 18 (I piętro) telefon : 22 443 88 12 (w godzinach dyżurów)

Do Komisji można zgłaszać sprawy osobiście, telefonicznie lub listownie.

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Dzielnicy Targówek, KRPA m.st. Warszawy Dzielnicowy Zespół Targówek prowadzi rozmowy w sprawach procedury zobowiązania osoby nadużywającej alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego w każdym tygodniu - wtorek, środa, czwartek, w godz. 16.30-18.00 w siedzibie przy ul. Św. Wincentego 87. Wejście - klatka nr I (I piętro - pokój nr 18) lub telefonicznie pod numerem (22) 44-38-812.
Zamieszczony wniosek można również przesyłać pocztą na adres: KRPA m.st. Warszawy Dzielnicowy Zespół Targówek, 00-983 Warszawa, ul. L. Kondratowicza 20.
Wnioski rozpatrywane są na zamkniętych posiedzeniach Komisji.

PLANOWANE POSIEDZENIA KOMISJI (poniedziałki):

  • Wrzesień 2021:1, 6, 13, 20.
  • Październik 2021: 4, 11, 18, 25.
  • Listopad 2021: 8, 15, 22, 29.
  • Grudzień 2021: 6,13, 20, 27.

W związku z pandemią Covid-19 mogą być wprowadzone ograniczenia w przyjmowaniu interesantów osobiście w siedzibie przy ul. Św. Wincentego 87.
Powiadomimy o tym fakcie w odrębnym komunikacie.

Komunikat o działalności KRPA m.st. Warszawy Dzielnicowego Zespołu Targówek 
na terenie m.st. Warszawy

Szanowni Państwo !
W  związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 w Warszawie, mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców i osób świadczących bezpośrednią pomoc  informujemy, że od 17 grudnia 2021 r. do 3 stycznia 2022 r.  przywrócone zostają tylko telefoniczne porady KRPA m.st. Warszawy Dzielnicowego Zespołu Targówek.

Za utrudnienia przepraszamy!

Przewodnicząca KRPA m.st. Warszawy 
Dzielnicowego Zespołu Targówek
Wanda Ząbkowska
 

Załączniki: