null

Numery kont bankowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uwaga! W związku z przejęciem z dniem 01 stycznia 2020 roku obsługi księgowej podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty skarbowej
informujemy, że do obsługi płatności z w.w. tytułów począwszy od dnia 01 stycznia 2020 roku służą rachunki bankowe obsługiwane przez Centrum Obsługi Podatnika, tj. dla:

 1. opłaty skarbowej nr: 211030 1508 0000 0005 5000 0070
 2. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych nr: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144
 • 84 1030 1508 0000 0005 5002 9006 
  Rachunek bieżący dochodów: wpływy z majątku dzielnicy (dzierżawa, wieczyste użytkowanie, wykup lokalu), różne opłaty, pozostałe dochody

  Od 2013 r. wpłat z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego osoby fizyczne powinny dokonywać na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wysokość podatku. Osoby prawne informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego mogą uzyskać w Centrum Obsługi Podatnika

  Od 2014 r. wpłaty z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych powinny być dokonywane na indywidualne rachunki bankowe. Informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego można uzyskać w Centrum Obsługi Podatnika
   
 • 62 1030 1508 0000 0005 5002 9014 
  Rachunek bieżący wydatków: realizacja płatności, zobowiązań (wydatki)
   
 • 37 1030 1508 0000 0005 5001 1034
  Rachunek opłat komunikacyjnych: wpływy dotyczące opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych w tym m.in. opłaty za rejestrację pojazdu, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłaty za wydanie/wymianę prawa jazdy, opłaty za wydanie karty pojazdu, opłaty za wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
   
 • 65 1030 1508 0000 0005 5002 9057
  Rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   
 • 93 1030 1508 0000 0005 5001 1093
  Rachunek dochodów Skarbu Państwa: opłaty za udostępnianie danych osobowych, wpływy związane z realizacją zadań zleconych 
   
 • 06 1030 1508 0000 0005 5001 1107
  Rachunek depozytowy: wadia do przetargu, kaucje zabezpieczające, kaucje związane z umową dzierżawy
 • 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004
  75 1030 1508 0000 0005 5001 1417
  Dochody - przychody z tytułu usług geodezyjno kartograficznych
  wpływy z tytułu opłat administracyjnych ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego
   
 • 62 1030 1508 0000 0005 5001 1166
  Opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych
   
 • 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014
  Rachunek NFOŚiGW:
  opłata recyklingowa (500 zł. - dot. pojazdów osobowych i ciężarowych do 3,5 t. zakupionych po 1.01.2006 r. - opłaty dokonuje wyłącznie wprowadzający pojazd na terytorium kraju - opłaty należy wnieść na rachunek, wpisując jednocześnie cechy identyfikacyjne pojazdu tj. nr VIN lub nr nadwozia/podwozia/ramy)
   
 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1255
  Opłaty i kary za usunięcie drzew i krzewów
   
 • 84 1030 1508 0000 0005 5001 1158
  "Zwroty zaliczek alimentacyjnych" - wpłaty zaliczek alimentacyjnych dokonywane przez dłużników alimentacyjnych lub komornika