null

LXIII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Informujemy, że LXIII Sesja Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy odbędzie się 6 kwietnia 2022 r. o godz. 17:00, tryb zdalny.

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w związku z art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 r. poz. 2095), zwołuję w trybie zdalnym na 6 kwietnia 2022 r. na godz. 17:00 LXIII Sesję Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Porządek obrad LXIII Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.
  3. Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok.
  4. Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowej części Targówka Mieszkaniowego.
  5. Informacje bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

Osoby, które chcą zabrać głos w trakcie obrad, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres mejlowy: toprus@um.warszawa.pl

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko oraz numer punktu, którego będzie dotyczyło wystąpienie.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na sesji Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie porządku obrad.

W dniu sesji otrzymacie Państwo link do zdalnego posiedzenia sesji.

Jednocześnie Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Targówek informuje, że zgłoszenie się do debaty jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i upublicznienie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, wizerunku oraz treści wypowiedzi.