null

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto Stołeczne Warszawa w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.

W ramach projektu szkoła:

  • Technikum nr 30 w Zespole Szkół nr 34 im. Mieszka I
  • CLXII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 128

otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.

Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

Logo Funduszy Europejskich (Program Regionalny), Flaga Rzeczpospolitej Polskiej, logo Województwa Mazowieckiego (Mazowsze serce Polski), logo Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Socjalny)