null

Mija rok wojny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
mozaika zdjęć przedstawiających różne formy pomocy uchodźcom ukraińskim na Dworcu Wschodnim i w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Tło niebiesko-żółte. Na żółtym tle powyżej mozaiki zdjęć napis: "24.02.2022 r. Rosja napadła na Ukrainę. Poniżej mozaiki zdjęć napis "Tak od początku pomagaliśmy uchodźcom" na czerwonym tle. Obok napisu znak promocyjny Warszawy - Syrenka Warszawska

Mija rok od wybuchu konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy. Dokładnie 24 lutego 2022 roku, Rosja dokonała zbrodniczej i nieuzasadnionej napaści na ziemie naszego wschodniego sąsiada. Od pierwszych chwil wojny do Polski ruszyły setki tysięcy uchodźców – głównie kobiety z dziećmi i osoby starsze.

Od samego początku konfliktu zbrojnego pracownicy Urzędu Dzielnicy Targówek oraz jednostek dzielnicowych takich jak: Ośrodek Pomocy Społecznej, Placówki Kultury, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty oraz Biblioteka Dzielnicowa na Targówku – wspierali działania i nieśli pomoc dla Ukraińców. W siedzibach dzielnicowych jednostek organizowane były zbiórki żywności i odzieży.

Przygotowane punkty pomocowe, dzięki ofiarności mieszkańców Targówka, błyskawicznie zapełniały się darami - które szybko były rozdzielane wśród najbardziej potrzebujących. Aby pokazać zakres pomocy niesionej przez urząd podajemy kilka liczb.

Od lutego 2022 r. do dnia dzisiejszego w Punkcie Obsługi Uchodźców, zorganizowanym na terenie Urzędu Dzielnicy Targówek – udzielono pomocy oraz porady dla ponad 20.000 Ukraińców.

Urzędnicy Dzielnicy Targówek od marca do czerwca 2022 r. przez 24 godziny na dobę, pełnili dyżury na Dworcu Wschodnim. Nasi pracownicy zajmowali się tam Ukraińcami, przybywającymi bezpośrednio z rejonów ogarniętych wojną oraz organizowali punkty pomocowe. W okresie od marca do czerwca 2022 roku na Dworcu Wschodnim udzielono pomocy ponad 27.000 uchodźcom.

W tym samym czasie na terenie dzielnicy, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej z Targówka przekazał pomoc rzeczową w postaci odzieży, żywności i artykułów chemicznych dla ponad 6.300 osób. Uchodźcom ukraińskim wypłacane były także świadczenia pieniężne w wysokości 300 zł na osobę. Pieniądze z tytułu świadczeń otrzymały  7.224 osób, w tym 1.569 dzieci. Do szkół na Targówku trafiło także 1.200 dzieci z Ukrainy, które zostały włączone do polskiego systemu nauczania.

mozaika zdjęć przedstawiających różne formy pomocy uchodźcom ukraińskim na Dworcu Wschodnim i w Urzędzie Dzielnicy Targówek. Tło niebiesko-żółte. Na żółtym tle powyżej mozaiki zdjęć napis: "24.02.2022 r. Rosja napadła na Ukrainę. Poniżej mozaiki zdjęć napis "Tak od początku pomagaliśmy uchodźcom" na czerwonym tle. Obok napisu znak promocyjny Warszawy - Syrenka Warszawska