null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nasza misja:

Realizujemy projekty młodzieżowe, reprezentujemy kolegów i konsultujemy decyzje władz. Swe działania skupiamy wokół edukacji, kultury i sportu. Rozwijamy przedsiębiorczość w Polsce i zwiększamy aktywność obywatelską młodzieży.

W punktach:

 • rada istnieje od 2008 roku
 • inicjujemy i realizujemy projekty
 • jesteśmy apolityczni
 • dopytujemy się o potrzeby środowiska lokalnego
 • działamy inaczej, niż samorządy dorosłych

Do pobrania: Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek

Opiekun:

 • Katarzyna Patrzyczna - Koordynator Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Dyrektor VIII Ogrodu Jordanowskiego

Rolę opiekunów szkolnych pełnią nauczycielki oraz nauczyciele koordynujący działania Samorządów Szkolnych w placówkach. 

Skład Prezydium MRDT:

 • Przewodniczący Mateusz Miziołek, LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego;
 • Wiceprzewodnicząca Marta Jaczewska,  IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza; 
 • Wiceprzewodniczący Filip Bergier, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego;
 • Sekretarz Weronika Justat, Zespół Szkół nr 128;
 • Skarbnik Mirosław Kunowski, Szkoła Podstawowa nr 398;

Skład Komisji Rewizyjnej MRDT:

 • Przewodnicząca Urszula Lipińska, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego;
 • Członek Konstanty Kowalski, LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry;    
 • Członkini Wiktoria Jasek, Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera;

Radni wybrani do Młodzieżowej Rady Warszawy

 • Delegat Mateusz Miziołek, LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego;
 • Delegat Maks Borakowski, CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana.

Przedstawiciele Młodzieżowej Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

Radni - uczniowie szkół w dzielnicy - mieszkańcy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy:

 • Weronika Justat, Zespół Szkół nr 128
 • Urszula Lipińska, Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
 • Lena Wścieklicka, Szkoła Podstawowa 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 • Nikodem Zalega, Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego „Alka”
 • Piotr Grosiak, Szkoła Podstawowa nr  58 im. Tadeusza Gajcego
 • Filip Bergier, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
 • Gabriela Lisek, Szkoła Podstawowa nr  114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
 • Lena Kędziora, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 206 im. Władysława Reymonta (Zespół Szkół nr 41)
 • Izabela    Węgier, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
 • Mikołaj     Olszowy,  Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elizy Orzeszkowej
 • Wiktoria Jasek, Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
 • Albert Świątkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza
 • Franciszek Wielgo, Szkoła Podstawowa nr 377 im. Majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 • Krzysztof Jarosz, Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
 • Franciszek Malik, Szkoła Podstawowa nr 379 im. Szarych Szeregów (Zespół Szkół nr 128)
 • Natalia Szklarska, Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
 • Mirosław Kunowski, Szkoła Podstawowa nr 398
 • Szymon Kowalczyk, XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. Leopolda Lisa - Kuli
 • Gabriela Sobków, XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
 • Maks Borakowski, CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
 • Piotr Lipowski, Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
 • Justyna Szydełkiewicz, Zespół Szkół nr 41
 • Julia Liskowska, Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego

Radni - uczniowie spoza szkół w dzielnicy - mieszkańcy Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

 • Mateusz Miziołek, LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 
 • Marta Jaczewska,  IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 
 • Oliwia Walkiewicz,  Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia im. Mariana Sawy 
 • Konstanty Kowalski , LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry 

Kontakt:

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Urząd Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
ul. Ludwika Kondratowicza 20
00-983 Warszawa

profil Facebook: https://www.facebook.com/MRDTARGOWEK
e-mail: pborzecka@um.warszawa.pl
e-mail: kpatrzyczna@edu.um.warszawa.pl